לוח חופשות תש"פ 2020/2019

זמני חופשות

חגים:

• ראש השנה כ”ט אלול – ג’ תשרי
• יום כיפור ט’ – י’ בתשרי
• סוכות י”ד – כ”ג תשרי
• עשרה בטבת י’ בטבת
• פורים י”ג- ט”ו אדר ב’
• פסח ט’ – כ”ב בניסן
• שבועות ה’ ו’ בסיון
כמו”כ, יום העצמאות ויום הזכרון ד’ ה’ אייר
בימים אלו יתקיימו שיעורי בוקר בלבד:
• חנוכה כ”ד כסלו – א’ טבת
• כ”ו ניסן ערב יום השואה
• ג’ אייר ערב יום הזכרון
בחודשים יולי אוגוסט לא יתקיימו שיעורים

לא ינתנו הודעות נוספות בדבר החופשות!